Register vaktherapie

Voor Vaktherapeuten

Register Vaktherapie

Om geregistreerd te worden in het Register dient u lid te zijn van een beroepsvereniging die aangesloten is bij de FVB. Dit lidmaatschap geeft aan dat u een erkende bachelor opleiding tot vaktherapeut heeft gevolgd. Verder dient u te voldoen aan de overige eisen op het gebied van werkervaring, bij- en nascholing, supervisie en enkele facultatieve activiteiten. Hiervoor worden punten gegeven: in totaal dient u 200 punten te behalen om te worden geregistreerd.

- Registratieverplichtingen kandidaatsfase basisregister

Senior Register vaktherapie

Het Senior Register wordt per 1 juli 2019 afgeschaft vanaf dat moment kent het Register Vaktherapie nog maar één register.

Om geregistreerd te worden in het Senior Register dient u lid te zijn van een beroepsvereniging die aangesloten is bij de FVB. U kunt ervoor kiezen om u in te schrijven in het Senior register indien u een door de FVB erkende masteropleiding heeft afgerond. U dient dan tevens te voldoen aan de overige eisen op het gebied van werkervaring, bij- en nascholing, supervisie en enkele facultatieve activiteiten die voor het Senior Register gelden. In totaal dient u 200 punten te behalen om te worden geregistreerd.

- Registratieverplichtingen kandidaatsfase seniorregister

Herregistratie

Om geregistreerd te blijven in het (Senior) Register dient u lid te zijn van een beroepsvereniging die aangesloten is bij de FVB. Om uw registratie te behouden, dient u zich elke vijf jaar te herregistreren; Iedere vijf jaar dient u 200 punten te behalen door het afronden van een combinatie van verplichte en facultatieve activiteiten.

- Herregistratieverplichtingen basisregister
- Herregistratieverplichtingen seniorregister

Uw persoonlijke registratiedossier

U bent zelf verantwoordelijk voor het (tijdig!) invoeren van de door u behaalde punten in uw persoonlijke elektronische registratiedossier via www.registervaktherapie.nl/inloggen/. Nadat u zich heeft ingeschreven in het register ontvangt u inloggevens waarmee u toegang krijgt tot uw dossier. Het Register Vaktherapie controleert de opgevoerde activiteiten van geregistreerde vaktherapeuten steekproefsgewijs.

Kosten voor registratie

De jaarlijkse registratiebijdrage is voor 2016 vastgesteld op €50,-. Bij uw inschrijving wordt een éénmalig inschrijfgeld van €15,- berekend. U ontvangt daarvoor een factuur via uw beroepsvereniging.

Gedurende het vervolg van uw registratie betaalt u de jaarlijkse registratiebijdrage gecombineerd met uw factuur voor het lidmaatschap van uw beroepsvereniging. Aan het begin van elk jaar ontvangt u dus één factuur, met daarop zowel de lidmaatschapsbijdrage van uw vereniging, als ook de jaarlijkse registratiebijdrage.

Wanneer u zich bijvoorbeeld halverwege het jaar inschrijft in het register, wordt nog steeds de vaste registratiebijdrage van €50 in rekening gebracht.