Register vaktherapie

Kennisinnovatie gerelateerde activiteiten

Met betrekking tot de kennisinnovatie gerelateerde activiteiten gelden de volgende voorwaarden.

De verzoeker dient gedurende de vijf jaren voorafgaand aan de datum van de aanvraag minimaal 40 en maximaal 76 punten te vergaren d.m.v. kennisinnovatie gerelateerde activiteiten.

Als kennisinnovatie gerelateerde activiteiten worden aangemerkt:

  • Publicatie van een artikel in het Tijdschrift voor vaktherapie of in een ander aan het vakgebied gerelateerd (wetenschappelijk) vakblad;
  • Het schrijven van een product of module;
  • Reviewen van een artikel over vaktherapie voor het Tijdschrift voor vaktherapie of een gerelateerd vakblad;
  • Het geven van een lezing over een Kennisinnovatie gerelateerd onderwerp;
  • Zitting in de Expertgroep Richtlijnen van de FVB;
  • Zitting in de (hoofd)redactie van het Tijdschrift voor vaktherapie;
  • Namens het bestuur van de FVB of van een van de aangesloten beroepsverenigingen participeren in externe organen die van belang zijn op het gebied van Kennisinnovatie;
  • Zitting in de Commissie Product en Module Ontwikkeling (CPMO);
  • Bestuurslid van de FVB of een van de aangesloten beroepsverenigingen op het gebied van kennisinnovatie;
  • Zitting in een werkgroep van de FVB of een van de aangesloten beroepsverenigingen op het gebied van onderzoek.

De toekenning van punten is gebaseerd op de werkbelasting die voortvloeit uit de participatie in het betreffende orgaan. Hierbij geldt dat een werkbelasting van 1 uur, 1 punt oplevert in het kader van de herregistratie.

Op bovenstaande activiteiten zijn tevens van toepassing de bepalingen uit het registratiereglement m.b.t. bestuursactiviteiten (art. 41, met uitzondering van lid 1) en profilering (art. 42, met uitzondering van lid 1).

Er geldt een overgangsregeling voor personen die op 1 juli 2014 Senior Geregistreerden waren.