Register vaktherapie

Eisen Werkervaring

1. Aantal uren
Register

U dient gedurende het registratietraject tenminste 1600 uur (5 jaar maal 8 uur maal 40 werkweken) en gemiddeld minimaal 8 uur per week werkzaam te zijn als vaktherapeut.
Voor vrijgevestigde vaktherapeuten geldt een equivalent van 6 cliëntgebonden uren (directe en indirecte uren).

Senior Register

U dient gedurende het registratietraject tenminste 3200 uur (5 jaar maal 16 uur maal 40 werkweken) en gemiddeld minimaal 16 uur per week werkzaam te zijn als vaktherapeut.
Voor vrijgevestigde vaktherapeuten geldt een equivalent van 13 cliëntgebonden uren (directe en indirecte uren).

2. Aard van de werkzaamheden

De bedoelde uren dienen in hoofdzaak betrekking te hebben op cliënt- of patiëntgebonden werkzaamheden zoals beschreven in het beroepscompetentieprofiel Vaktherapeut.
Onder cliënt-/patiëntgebonden werkzaamheden wordt verstaan:

 • Directe tijd: dit is de tijd die wordt besteed aan feitelijk onderzoek en/of behandeling en/of begeleiding van de patiënt/cliënt.
 • Indirecte tijd: dit is de tijd die wordt besteed aan taken rond de feitelijke behandeling en/of begeleiding van de cliënt/patiënt; bijhouden van dossiers, contact met de verwijzer, overdracht, contact met ouders, leerkrachten, begeleiders van cliënten/patiënten en de reistijd die met deze activiteiten samenhangt.
3. Bewijsvoering

Voor het aantonen van het aantal gewerkte uren gelden de volgende bepalingen:

 • Dienstverband:
  Een verklaring van de werkgever of een eigen verklaring die is ondertekend door de werkgever, waaruit blijkt dat het opgegeven aantal uren daadwerkelijk is gewerkt. De verklaring heeft betrekking op het totale dienstverband of, als het dienstverband langer is dan de registratieperiode, over als het dienstverband tijdens de registratieperiode.
 • Vrijgevestigd of zelfstandig:
  een eigen verklaring af te geven over de betrokken registratieperiode, te onderbouwen d.m.v. een accountantsverklaring, verrichtingen/uren registratie of jaarrekeningen.

  Toelichting
  Directe tijd kan onderbouwd worden middels facturen, declaraties, accountantsverklaring.
  Indirecte tijd kan onderbouwd worden met een verrichtingen of urenregistratie. Bij groepstherapie zal de verhouding directe tijd en indirecte tijd anders zijn dan bij individuele therapie omdat er over meer cliënten (terug)gerapporteerd moet worden.

  Zaken als financiële administratie, werving nieuw cliënten, netwerken, marketing, visitatie, bij- en nascholing etc vallen NIET onder indirecte tijd maar onder overhead.
4. Ontheffing werkervaring speciale groepen i.g.v. Senior Register

Voor een aantal specifieke groepen is de gestelde eis van 16 uur werkervaring als praktiserend vaktherapeut per week verlaagd tot 8 uur per week. Deze regeling geldt voor de volgende groepen:

 • Docenten, supervisoren, opleidingscoördinatoren (en vergelijkbare functionarissen) werkzaam bij een erkende opleiding, die opleidt tot vaktherapeut.
 • Managers, leidinggevenden en coördinatoren (en vergelijkbare functionarissen) die leiding geven aan vaktherapeuten.

Voor het aantonen van deze werkzaamheden gelden de voorwaarden zoals beschreven onder ‘Bewijsvoering’. Degenen die een beroep willen doen op deze regeling kunnen dit bij de opgave van werkervaring aangeven.