Register vaktherapie

Eisen Bij- en Nascholing

Voor (her)registratie in zowel het register als het senior register moeten minimaal 100 punten aan bij- en nascholing worden behaald.

Bij scholingsactiviteiten wordt gebruik gemaakt van studiebelastingsuren. Elk studiebelastingsuur (SBU) staat gelijk aan één punt.

Leertherapie wordt gezien als bij- en nascholing. Voor leertherapie geldt dat elk (studie)belastingsuur gelijk staat aan twee punten. Zie hiervoor de nadere regels omtrent leertherapie.

Hierbij wordt meegeteld:

  • De tijd besteed aan studieactiviteiten of onderwijsdeelname;
  • De tijd besteed aan zelfstudie, als onderdeel van een scholingsactiviteit aangeboden door een scholingsaanbieder. De zelfstudie is onderbouwd door de scholingsaanbieder met een beschrijving van de opdrachten;
  • De tijd besteed aan toetsen/examens;
  • De tijd besteed aan scripties en werkstukken;
  • De tijd besteed aan stages.

Niet meegeteld worden pauzes (koffie, thee, lunch, diner) en reistijd.

Per afzonderlijke bij- en nascholing kunnen maximaal 75 punten worden behaald. Dat betekent dat aan een geaccrediteerde bij- of nascholingsactiviteit die meer dan 75 uur studiebelasting vergt toch niet meer dan 75 punten worden toegekend.

Voor e-learning geldt dat er maximaal 50 punten kunnen worden opgevoerd per registratieperiode.
De e-learningactiviteit moet (om voor accreditatie in aanmerking te komen) minimaal 2 uur bevatten.

Om accreditatie aan te vragen voor bij- of nascholing leest u de accreditatievoorwaarden bij- en nascholing.