Register vaktherapie

Eisen Leertherapie

Definitie leertherapie

In leertherapie wordt gewerkt aan persoonlijke leerdoelen. Het doel is te komen tot inzichten en het bevorderen van eigen menselijke groei en ontwikkeling. Het eigene van leertherapie is dat leertherapie gevolgd wordt binnen de beroepsgroep. Of dit ook de eigen specialisatie betreft is de keuze van de vaktherapeut en de leertherapeut.

Voor de vaktherapeut die in leertherapie wil geldt
 • Leertherapie is een bij- en nascholingsactiviteit;
 • Leertherapie is facultatief en behoort niet tot de verplichte onderdelen;
 • Leertherapie kan zowel individuele leertherapie als groepstherapie zijn, mits deze wordt gegeven in groepen van maximaal vier deelnemers. Een leergroep mag bestaan uit een mix van 'gewone' cliënten en vaktherapeuten die voor hun registratie leertherapie volgen;
 • Het aantal sessies en de doorlooptijd dienen van te voren duidelijk te worden vastgelegd.
  Elke bijeenkomst duurt minimaal:

- 1 uur voor individuele leertherapie
- 1½ uur voor leertherapie met 2 deelnemers
- 2 uur voor een groep met 3 deelnemers
- 2 ½ uur voor een groep met 4 deelnemers

 • Bij individuele leertherapie levert 1 uur leertherapie levert 2 punten op;
  Bij leertherapie met 2 deelnemers levert 1,5 uur leertherapie 2 punten op;
  Bij leertherapie met 3 deelnemers levert 2 uur leertherapie 2 punten op;
  Bij leertherapie met 4 deelnemers levert 2,5 uur leertherapie 2 punten op;
 • Er is geen minimum of maximum verbonden aan het aantal sessies. Er is wel een maximum aantal punten aan het toe te kennen traject binnen een herregistratiefase van 5 jaar. Het maximum aantal punten is 75 punten;
 • De vaktherapeut moet het gevolgde leertherapietraject aantonen met een verklaring individuele leertherapie c.q. groepsleertherapie. Deze verklaring bevat informatie over het aantal sessies, de duur van de sessies, de start en einddatum van het leertherapietraject en de naam van de leertherapeut;
Voor de leertherapeut geldt
 • Leertherapeuten zijn bij het Register Vaktherapie geregistreerde vaktherapeuten of therapeuten die erkend zijn als leertherapeut of supervisor door een van de beroepsorganisaties of registers binnen het psychosociale werkveld.
 • De leertherapeut ontvangt geen punten voor het geven van leertherapie. Dit wordt opgevat als werk.
 • De leertherapeut mag leertherapie geven aan vaktherapeuten van alle disciplines.
 • De leertherapeut ondertekent de verklaring individuele leertherapie c.q. groepsleertherapie.