Register vaktherapie

Zoek een vaktherapeut op naam, plaats, of allebei

Vaktherapie

Vaktherapie is de overkoepelende naam voor beeldende therapie, danstherapie, dramatherapie, muziektherapie, psychomotorische (kinder)therapie en speltherapie. In de behandeling staan vooral doen en ervaren centraal. Vaktherapeuten werken in een eigen praktijk of zijn werkzaam binnen instellingen: somatische en geestelijke gezondheidszorg (GGZ), de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, justitiële instellingen, het speciaal onderwijs en welzijnsinstellingen. Vaktherapie is vaak onderdeel van een multidisciplinaire behandeling en wordt aan individuele cliënten, groepen, echtparen en gezinnen aangeboden. De zes disciplines hebben elk een eigen beroepsvereniging. Deze verenigingen werken samen in de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB).

In het Register Vaktherapie vindt u vaktherapeuten die ingeschreven zijn in het beroepsregister. Zij voldoen daarmee aan kwaliteitscriteria die door de beroepsgroep zijn gesteld.

 

Alle resultaten

1951–1960 van 1998 resultaten

Naam Plaats Registratienummer Discipline Type register
R de Wit Lelystad 106618 Beeldende therapie Kandidaat
s.e.m witjes Rotterdam 109323 PMT Kandidaat
M.L.T. Witmer - van Herwijnen Veldhoven 2998 PMT Geregisteerd
C. de Witte Domburg 108310 Speltherapie Geregisteerd
M.J. de Witte Nijmegen 5567 Muziektherapie Kandidaat
J.L.M Witteveen Zutphen 110224 Dramatherapie Kandidaat
Y. van Woenzel Breda 106898 PMT Kandidaat
H.C. de Wolf Houten 5472 Dramatherapie Geregisteerd
J.D. Wolf Amersfoort 5303 Muziektherapie Geregisteerd
A.H. de Wolff - Penninga Veenendaal 4946 Muziektherapie Geregisteerd