Register vaktherapie

Zoek een vaktherapeut op naam, plaats, of allebei

Vaktherapie

Vaktherapie is de overkoepelende naam voor beeldende therapie, danstherapie, dramatherapie, muziektherapie, psychomotorische (kinder)therapie en speltherapie. In de behandeling staan vooral doen en ervaren centraal. Vaktherapeuten werken in een eigen praktijk of zijn werkzaam binnen instellingen: somatische en geestelijke gezondheidszorg (GGZ), de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, justitiële instellingen, het speciaal onderwijs en welzijnsinstellingen. Vaktherapie is vaak onderdeel van een multidisciplinaire behandeling en wordt aan individuele cliënten, groepen, echtparen en gezinnen aangeboden. De zes disciplines hebben elk een eigen beroepsvereniging. Deze verenigingen werken samen in de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB).

In het Register Vaktherapie vindt u vaktherapeuten die ingeschreven zijn in het beroepsregister. Zij voldoen daarmee aan kwaliteitscriteria die door de beroepsgroep zijn gesteld.

 

Alle resultaten

1931–1940 van 1998 resultaten

Naam Plaats Registratienummer Discipline Type register
A. Wildekamp Den Haag 5016 PMT Kandidaat
G.T. Wilding Delft 6634 Dramatherapie Senior Geregisteerd
E.W. de Wildt limmen 101562 Beeldende therapie Kandidaat
M.T.M. Willems Rosmalen 2994 PMT Geregisteerd
S.C.T. Willems Leiden 109569 Danstherapie Kandidaat
M. Willems - Krikke Harfsen 6606 PMT Kandidaat
D.B.T. Willemse Amersfoort 5356 Danstherapie Senior Geregisteerd
R.M. Willemse Amerongen 109158 Beeldende therapie Kandidaat
M.A. Willemsen Amersfoort 2492 Dramatherapie Geregisteerd
M.M Willemsen Zwolle 5817 PMT Kandidaat