Register vaktherapie

Zoek een vaktherapeut op naam, plaats, of allebei

Vaktherapie

Vaktherapie is de overkoepelende naam voor beeldende therapie, danstherapie, dramatherapie, muziektherapie, psychomotorische (kinder)therapie en speltherapie. In de behandeling staan vooral doen en ervaren centraal. Vaktherapeuten werken in een eigen praktijk of zijn werkzaam binnen instellingen: somatische en geestelijke gezondheidszorg (GGZ), de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, justitiële instellingen, het speciaal onderwijs en welzijnsinstellingen. Vaktherapie is vaak onderdeel van een multidisciplinaire behandeling en wordt aan individuele cliënten, groepen, echtparen en gezinnen aangeboden. De zes disciplines hebben elk een eigen beroepsvereniging. Deze verenigingen werken samen in de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB).

In het Register Vaktherapie vindt u vaktherapeuten die ingeschreven zijn in het beroepsregister. Zij voldoen daarmee aan kwaliteitscriteria die door de beroepsgroep zijn gesteld.

 

Alle resultaten

1911–1920 van 1998 resultaten

Naam Plaats Registratienummer Discipline Type register
K. van der Wiel Rotterdam 4117 Dramatherapie Geregisteerd
A.H Wielens Groningen 109875 Speltherapie Kandidaat
D.A.J Wielhouwer - Smeenk Nijmegen 5917 PMT Geregisteerd
J. van Wier-Merjenburgh Ede 108315 Speltherapie Geregisteerd
B. Wieringa 's-Gravenhage 2991 PMT Senior Geregisteerd
I.C.M. Wiersma Nijmegen 106810 Muziektherapie Kandidaat
T.M. Wierstra Dronrijp 4376 PMT Senior Geregisteerd
M.H. Wieten Amersfoort 108515 Speltherapie Geregisteerd
J.F. Wiggemans Groningen 108284 Speltherapie Senior Geregisteerd
I.A. Wijbenga Huizen 6182 PMKT Kandidaat