Register vaktherapie

Zoek een vaktherapeut op naam, plaats, of allebei

Vaktherapie

Vaktherapie is de overkoepelende naam voor beeldende therapie, danstherapie, dramatherapie, muziektherapie, psychomotorische (kinder)therapie en speltherapie. In de behandeling staan vooral doen en ervaren centraal. Vaktherapeuten werken in een eigen praktijk of zijn werkzaam binnen instellingen: somatische en geestelijke gezondheidszorg (GGZ), de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, justitiële instellingen, het speciaal onderwijs en welzijnsinstellingen. Vaktherapie is vaak onderdeel van een multidisciplinaire behandeling en wordt aan individuele cliënten, groepen, echtparen en gezinnen aangeboden. De zes disciplines hebben elk een eigen beroepsvereniging. Deze verenigingen werken samen in de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB).

In het Register Vaktherapie vindt u vaktherapeuten die ingeschreven zijn in het beroepsregister. Zij voldoen daarmee aan kwaliteitscriteria die door de beroepsgroep zijn gesteld.

 

Alle resultaten

111–120 van 1998 resultaten

Naam Plaats Registratienummer Discipline Type register
P.J. van der Bent Katwijk 109001 - Geregisteerd
D. Bent-Lenselink Wageningen 108790 Speltherapie Senior Geregisteerd
A. Van den Berg Heerde 108960 Speltherapie Kandidaat
J.S. van den Berg Breda 105591 PMT Kandidaat
M.P van den Berg Amsterdam 108262 Speltherapie Kandidaat
N.E.E. van den Berg Leek 106820 Beeldende therapie Kandidaat
M.M.B. van den Berge Nijmegen 105068 PMT Kandidaat
M.J.C. Berghs Nijmegen 5269 Dramatherapie Kandidaat
Bergsma - van der Vinne HOOGHALEN 5992 PMKT Geregisteerd
T. Bergstra Heerenveen 1899 Beeldende therapie Geregisteerd