Register vaktherapie

Zoek een vaktherapeut op naam, plaats, of allebei

Vaktherapie

Vaktherapie is de overkoepelende naam voor beeldende therapie, danstherapie, dramatherapie, muziektherapie, psychomotorische (kinder)therapie en speltherapie. In de behandeling staan vooral doen en ervaren centraal. Vaktherapeuten werken in een eigen praktijk of zijn werkzaam binnen instellingen: somatische en geestelijke gezondheidszorg (GGZ), de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, justitiële instellingen, het speciaal onderwijs en welzijnsinstellingen. Vaktherapie is vaak onderdeel van een multidisciplinaire behandeling en wordt aan individuele cliënten, groepen, echtparen en gezinnen aangeboden. De zes disciplines hebben elk een eigen beroepsvereniging. Deze verenigingen werken samen in de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB).

In het Register Vaktherapie vindt u vaktherapeuten die ingeschreven zijn in het beroepsregister. Zij voldoen daarmee aan kwaliteitscriteria die door de beroepsgroep zijn gesteld.

 

Alle resultaten

101–110 van 1998 resultaten

Naam Plaats Registratienummer Discipline Type register
R.J. Bekman Zwolle 108792 Speltherapie Kandidaat
I.M. Beks Arnhem 109694 PMT Kandidaat
I de Bel Groningen 106482 Dramatherapie Kandidaat
T de Bel Tilburg 109867 Speltherapie Kandidaat
J.M. Belderbos Huizen 4752 Muziektherapie Geregisteerd
A.B.J. Beljon Tolbert 6192 Muziektherapie Kandidaat
W. Y. van Belle Wageningen 104536 Dramatherapie Kandidaat
L.J.M. Bellis Amersfoort 2279 Muziektherapie Geregisteerd
J.W. van Belzen Zwolle 5674 PMT Geregisteerd
T.S. Bennink Zwolle 109710 PMT Kandidaat