Register vaktherapie

Geaccrediteerde supervisoren

31–40 van 147 resultaten

Supervisor Plaats Telefoon Disciplines
H. van der Esch Zwaanshoek 06-51996972

P.R.G. Fellinger Zwolle 038-4654268


Email: prg.fellinger@windesheim.nl

C.A.W. Fickinger Amsterdam 06-51244795 pmt en andere disciplines

Supervisie (en leersupervisie voor supervisoren in opleiding) voor mensen uit diverse werkvelden, zoals gezondheidheidszorg, onderwijs, vrijgevestigden maar ook voor registratie bij de FVB. Behalve pmter ben ik ook dans- en drama therapeute. In supervisie werk ik o.a. met focussen (erkend focusbegeleider) en lichaamsgerichte oefeningen, metaforen en rollenspel. Als vaktherapeute ben ik 22 jr. werkzaam geweest in de kinder- en jeugdpsychiatrie (de Bascule – Amsterdam). Als freelancer heb ik lange tijd gewerkt als therapeute in de verstandelijke beperkingzorg. Disciplines: Divers
Email: fickinger@supervisie- amsterdam.nl
Website: www.supervisie-amsterdam.nl

I. Fisser Voorschoten 0639723945 Speltherapie en andere disciplines

In mijn praktijk geef ik supervisie aan professionals, die therapeutisch of pedagogisch werken met kinderen en/of jongeren en zich in de uitvoering van hun vak verder willen ontwikkelen. Er zijn vaak veel verschillende manieren om te reageren en te handelen in een werksituatie, zowel naar cliënten, collega’s of de organisatie. Maar wie of wat bepaalt uiteindelijk je keuze van handelen? Welke afwegingen spelen daarin een rol? Welke gedachten, gevoelens, wensen neem je daarbij waar bij jezelf? Hoe verhoudt zich dat tot de beroepsnormen en principes? Welke persoonlijke normen en waarden kom je daarin tegen? Hoe ga je om met spanningsvelden die op deze gebieden kunnen ontstaan? Welke impact heeft dat op je handelen? En in welke mate ben je daar tevreden over? In supervisie worden dit soort vragen onderzocht aan de hand van een door jezelf ingebracht vraagstuk over iets dat je bezighoudt in je werksituatie. Dit onderzoek kan in een gesprek plaatsvinden of er kunnen, in overleg met de supervisant, ook andere (creatieve) werkvormen worden ingezet. Het doel is om aan de hand van deze vraagstukken reflecterend te leren van eigen werkervaringen, het inzicht in jezelf in reactie op anderen te vergroten en alternatieve manieren tot handelen te ontdekken en uit te proberen. Meer informatie is te vinden op www.idaspeltherapie.nl/supervisie. Speltherapie en andere disciplines
Email: idaspeltherapie@kpnmail.nl
Website: www.idaspeltherapie.nl/supervisie

S. Friedrich - Aspirant Amersfoort 06-41387599 Divers

In 2003 ben ik afgestudeerd als muziektherapeut aan de Hogeschool van Utrecht. Mijn stage ervaring heb ik destijds in de volwassenpsychiatrie en in het speciaal onderwijs opgedaan. Sinds 2003 ben ik werkzaam in de ouderenzorg voor zowel dementerende ouderen als in de gerontopsychiatrie. De echte ontmoeting met mensen zijn voor mij het mooiste wat er is. Puur en oprecht elkaar leren kennen levert contact op wat de basis vormt tot verandering. Dat geldt voor mij zowel als muziektherapeut maar ook als supervisor. Als ervaringsgerichte supervisor beteken ik graag iets voor jou als je bijvoorbeeld als beginnend beroepsprofessional naar je handelen wil kijken om wat steviger in je werk te komen staan. Maar ook als je al jaren werkzaam bent en meer in een routine terecht bent gekomen dan kan het helpen om weer eens fris naar je handelen te kijken. Mijn opleiding is gebaseerd op de visie van Kempler. In vergelijking met de meeste andere opleidingen tot supervisor of begeleidingskundigen ligt naast inzicht en reflectie de focus tevens op het creëren van persoonlijke ervaringen tijdens de supervisie. Dat kan leiden tot concrete ervaringen in het werkveld van de supervisant. Ingrediënten hiervoor zijn een betrokken en rechtstreekse manier van communiceren, aandachtige empathie en persoonlijk confronteren. De ervaringsgerichte supervisorenopleiding is gericht op alle vormen van mensgerichte beroepen.
Email: susfried@hotmail.com

K. Frijters Boschoord Klinisch Psycholoog/ Psychotherapeut

G. van Geleuken Breda 076-5650604 / 06-13368237 Beeldend

Waar ben je goed in. - Hou van je vak. - Weet wat je doelstelling is.- Durf te innoveren - Bedenk dat het altijd beter kan en hou je dromen vast. - Als supervisor help ik je meer inzicht te geven in je werkwijze, omgaan met je omgeving en hier gevoelig voor te zijn, Vrij te voelen en met een onafhankelijke geest je eigen ruimte te creëren. Ik doe dit door duidelijk en open te communiceren. Humor en ‘out of the box’ denken helpen hierbij. Doelstellingen zijn onze richtlijn en helpend om te weten waar je in je ontwikkeling staat. Ik ben van mening dat werken onder druk contraproductief is en help je om je hiervan vrij te maken. Ik werk proces- en persoonsgericht en heb oog en oor voor je werkomgeving. Als ervaren supervisor heb ik veel ervaring in het werken met mensen in verschillende disciplines in de gezondheidszorg. Zowel werkende als mensen die opgeleid worden om te werken in de gezondheidszorg. In de supervisie maak ik gebruik van beeldende middelen, mits geïndiceerd. Als ervaren vaktherapeut beeldend ken de zeggingskracht van het beeldend materiaal, en heb ervaren dat het gebruik van beeldende materialen in de supervisie zeer helpend is bij het proces van de supervisant. Om mijn werk als supervisor goed te kunnen blijven doen zorg ik zelf voor een evenwicht tussen werk en privé. In mijn werk zoek ik steeds naar nieuwe ontwikkelingen. Ik zorg voor aansluiting bij andere disciplines d.m.v. intervisie, werkoverleg en LVSC bijscholing. In mijn vrije tijd besteed ik veel tijd aan het beeldend werken, bezoeken van tentoonstellingen, lezen en wandelen met dierbaren en vrienden. Relevante werkervaring; Sinds 2000 werk ik voor mijn eigen praktijk ‘Gusta van Geleuken, Supervisor’, in verschillende zorginstellingen in en rond Breda. Radboud Universiteit afdeling de VOSON, (Vervolgopleiding Specialist Ouderengeneeskunde Nijmegen.) gustavangeleuken@trier.nl 06-13368237 / 076-5640604
Email: gustavangeleuken@trier.nl

M. Gerritsen Amersfoort 033-4614442 Beeldend

Supervisie voor professionals die op zoek zijn naar verdere beroepsontwikkeling en deskundigheidsbevordering door middel van een begeleid persoonlijk leerproces, waarbij de werksituatie voorop staat.
 Doelstellingen: • De inzet van het medium professionaliseren • Bewust, persoonlijk en professioneel in uw werk staan • Werkgerelateerde thema’s vanuit verschillende gezichtspunten zien • De relationele aspecten van het werk professioneel hanteren Uw eigen inbreng en reflectie op uw werkervaringen staan centraal. Ik teken voor kwaliteit. Zie op mijn website wie ik ben.
Email: m.gerritsen.ct@kpnplanet.nl
Website: www.beeldvanbetekenis.nl

T.J. Geurts Margraten 043-4583418

Het samen stilstaan bij werksituaties en uw reactie hierop geeft inzicht in uw sterke en zwakke kanten, gedragsalternatieven of mogelijkheden tot persoonlijke groei en kan bijdragen tot het maken van de voor u juiste beslissing. Niet voor niets dus de uitspraak: elke beweging begint vanuit stilstand.
Email: th-geurts@planet.nl
Website: http://www.theageurtsconsult.nl

M.H.A.I. de Goeij Nijmegen 06-17900563 Beeldend


Email: m.degoeij@kpnplanet.nl
Website: www.stromenderwijs.nl