Register vaktherapie

Geaccrediteerde supervisoren

11–20 van 147 resultaten

Supervisor Plaats Telefoon Disciplines
C. Boerhout Groningen 06-13761706 PMT

V.V.J. Borgart Leeuwarden 058-2128051 Beeldend

Supervisie als vrijgekozen professionaliserings leerweg of als ontwikkelingsweg voor vaktherapeuten in hun registratiefase. Als all-round vaktherapeut en supervisor hanteer ik zowel verbale als creatieve werkvormen en spelen. De basis van supervisie is het Reflecteren op je denken, voelen, willen, handelen. Mijn spelender-wijs principe levert plezier en professionaliteit op. Ik ben werkzaam in Leeuwarden.
Email: vvj.borgart@planet.nl
Website: www.coaching-supervisie.eu

J.M.E. de Bot Rotterdam 06-41352304


Email: jmedebot @gmail.com

E.F. Brandsma Leeuwarden 06-45861166


Email: brandsmabetty@gmail.com

J.L.M. Broekema Arnhem 264437191


Email: luther@planet.nl
Website: www.janluther.nl

J.J.E. Broertjes Weel Enkhuizen 0228-317015

Ik verzorg supervisie: -in het onderwijs (SBO en SO) -aan de opleiding post HBO speltherapie -bij vak therapeuten waaronder m.n. speltherapeuten Door gebruik van o.a. spel en het focussen (theorie Gendlin) is supervisie een dynamisch proces. Op mijn website vind je meer informatie.
Email: annekebroertjes@quicknet.nl
Website: www.spelendbewegendwerkend.nl

T.T. Brug Tilburg 06-12234934


Email: tinekebrug@speltherapie-ouderbegeleiding.nl
Website: www.speltherapie-ouderbegeleiding.nl

S. Claessens Venray 06-48118233 Drama


Email: info@emodus.nl

M. Clausing Amsterdam 06-20685495 Drama

Na een loopbaan in de (Geestelijke) Gezondheidszorg als dramatherapeute en leidingevende, werk ik sinds 2000 als supervisor en heb ik vanaf 2009 een eigen bedrijf voor Supervisie, Coaching en Training. In supervisie aan vaktherapeuten staat reflectie op de beroepspraktijk en de context waarbinnen de therapeut werkt centraal. Daarnaast is er aandacht voor het verkrijgen van inzicht in eigen leer- en oplossingsstrategieeën, zodat je bij een volgende vraag zelfstandig tot een oplossing kan komen. Naast individuele trajecten begeleid ik intervisiegroepen.
Email: info@margotclausing.nl
Website: www.margotclausing.nl

G.E.H. Cleven Eindhoven 06-53944147

Werkzaam sinds 1980 o.a. als dramatherapeut, psychomotorisch therapeut, dans en bewegingstherapeut. Daarnaast als stafmedewerker deskundigheidsbevordering, intervisor en leersupervisor voor supervisoren. De meeste ervaring heb ik opgedaan in de GGZ, de forensische psychiatrie, de trauma behandeling, de verslavingszorg, eetstoornissen en in de eerste lijn. In 2006 ben ik gestart met een eigen onderneming; In Scène, voor Supervisie, Training, Coaching en Ervaringsgerichte therapie. 'Het lichaam weet' is mijn motto, echter zonder reflectie kom je niet bij je eigen wijsheden. In Supervisie kun je jezelf als professional verder verdiepen, verbaal en ervaringsgericht. Individueel, in een duo of triade. Neemt gerust contact op voor verdere informatie.
Email: info@inscene-ppo.nl
Website: www.inscene-ppo.nl