Register vaktherapie

Geaccrediteerde supervisoren

1–10 van 147 resultaten

volgende ›

‹ vorige

Supervisor Plaats Telefoon Disciplines
S. Aalbers Assen 06-10742060 Muziek

Supervisie is gericht op het beter functioneren als vaktherapeut in je werksituatie en op het blijvend leren van nieuwe werksituaties. In supervisie leer je hoe je zelfsturend kunt werken en leren. Je persoonlijke leervraag speelt daarin een centrale rol. In supervisie krijg je met andere woorden de gelegenheid om zelf richting te bepalen. Supervisie kan ook ingezet worden in het kader van (her)registratie of burnoutpreventie. Desgewenst kan er gebruik gemaakt worden van muziekwerkvormen. Sonja Aalbers, ervaren muziektherapeut en supervisor, werkzaam in eigen praktijk en verbonden als docent en supervisor aan de opleiding creatieve therapie en SPH van Stenden Hogeschool Leeuwarden.
Email: sonja@aalbers.nu
Website: www.aalbers.nu

M. Admiraal-van Faassen Ede 06 52680871


Email: info@sckscrabble.nl

R. van Alphen Amsterdam Muziek


Email: robvanalphen79@gmail.com

A.C. Baerends Hilversum 035-6833337

C.M. Bakema Utrecht 0302870039 Divers


Email: Charissabakema@gmail.com
Website: Www.broedgebied.nl

A. Bakker Weesp/Amsterdam 06-29107244 Vaktherapie


Email: bakkera@kpnplanet.nl

J.W. van Binsbergen Hengelo 074-2425173 Beeldend

Supervisie is een op het individu toegespitste vorm van leren, waarin persoonlijke leervragen over het eigen handelen in de beroepssituatie van de supervisant op een hermeneutische (zoekend, interpreterend, verklarend, ver(her)talend en voorlopig concluderend om zo vanuit de onvoltooidheid tot betekeniscreatie te komen) en methodische manier worden bewerkt. In supervisie ontwikkelt de supervisant een normatieve-professionaliteit, om zodoende binnen dilemma- en kantelsituaties van het beroep helderheid te scheppen, met het doel de eigen verantwoordelijkheid beter te kunnen realiseren.
Email: binsbergen@home.nl

P. Bleumer Weesp 06-20127189


Email: pbleumer@iae.nl

H.E.T. Bloemenkamp Nederweert 06-46836144 PMT

LVSC reg.nr.: S 12894 Supervisie, coaching en psychomotorische therapie . Regio: Nijmegen en Limburg/Brabant
Email: henriette.bloemenkamp@han.nl

J. Blokland - Vos Dordrecht 078-6228681