Register vaktherapie

Bij- en nascholing

Archief

1–10 van 6815 resultaten

volgende ›

‹ vorige

Titel nascholing Opleidingsinstituut Datum aanvang Punten
KinderFocusCoach 1 KinderFocusCentrumNederland 18-9-2018 75

Website: www.KinderFocusCentrumNederland.nl
Contactpersoon:
Omschrijving: Deze opleiding is vaker geaccrediteerd door Register Vaktherapie Reflectief actief luisteren, onvoorwaardelijk respect,vergroten van het zelfoplossend vermogen van het kind, zijn de belangrijkste aspecten in de houding van de FocusCoach naar het kind. Dat geeft blijvende essentiële veranderingen van binnenuit. Opzet: Omdat Focusing een filosofie en een ervaringsgerichte methode is, ontwikkel jij jouw eigen stijl en kwaliteit aan de hand van persoonlijke ervaringen en processen. Elke lesdag worden er stapsgewijs persoonlijke en praktische oefeningen aangeboden die je meteen kunt toepassen in je werk. Inhoud lesdagen  Focusing als methode en basisattitude  Autonomie en ruimte;  Omgaan met kritische processen;  Emotionele steun en sensitieve responsiviteit;  Nonverbale communicatie; Symboliseren;  Structureren en grenzen stellen;  Kinderkracht en de ‘Forward Energy’;  Begeleiden van interacties tussen kinderen en jeugdigen;  Groepsdynamica, Schoolproject,Overdragen aan ouders;  Afronden van het focusproces Werkwijze: Alle onderdelen en facetten van de training zijn gericht op het werken met kinderen van 0 tot 18 jaar.Model-leren: docenten staan model voor de focussende basishouding. De oefeningen die men krijgt aangeboden kunnen gebruikt worden in het werken met kinderen. Ervaren: Leren door zelf oefeningen te ervaren en hierop te reflecteren. Conceptualiseren: Vanuit de ervaring en het model ontstaan je eigen nieuwe concepten van waaruit jij gaat werken met cliënten, kinderen of ouders. Daarnaast formuleer je persoonlijke leerdoelen en reflecteer je op je eigen functioneren. Resultaat: Een Kinderfocus Coach beschikt over de hieronder beschreven kennis en vaardigheden.  Kan eigen innerlijke processen herkennen en erkennen.  Kan de verschillende fasen van het focusproces onderscheiden en toepassen.  Kan actief reflecterend spiegelen  Kan afstand en nabijheid tot de andere persoon helder inschatten  Kan een start maken met het verkennen van Innerlijke kritische processen  Herkend eigen kwaliteiten en valkuilen in het Focussend werken met kinderen  Kan vanuit literatuuronderzoek het Focus proces onderbouwen  Heeft zicht op de 'eigen wijsheid' en zelfsturing van het lichaam  Kan interventies aanbieden ter versterking van automie en ruimte van de cliënt  Kan interventies aanbieden tbv emotionele steun en sensitieve responsiviteit.  Kan non-verbale communicatie bevorderen.  Kan activiteiten aanbieden ter bevordering van het symboliseren.  Kan op een structureren en grenzen stellen met behoud van autonomie van het kind.  Stimuleert de eigen veerkracht en de “Forward Energy” van het kind.  Kan interacties tussen kinderen en jeugdigen begeleiden.  Kan uitleg geven over Focusing aan ouders.  Kan een focusproces afronden Inbegrepen Literatuur: (1ste jaar) *Erik Verliefde en Marta Stapert, De kunst van het luisteren Communiceren met kinderen op school en thuis *Erna de Bruyn: De kracht van innerlijk luisteren * Ann Weiser Cornell, Handeling voor focussen en begeleiding.

Transdiagnostische factoren en vaktherapie (2018) 4-2018 13

Website: www.kenvak.nl
Contactpersoon:

Basis- en Vervolgcursus Schematherapie King nascholing 16-3-2018 75

Website: www.kingnascholing.nl
Contactpersoon:

IMH cursus 2: Ontwikkeling en pathologie in de ouder-kindrelatie RINO Groep Utrecht 3-2018 36

Website: www.rinogroep.nl/opleiding/4387
E-mail: H.Kamp@rinogroep.nl
Contactpersoon:

Workshop Suïcidepreventie (2018) Elker - Het Poortje 3-2018 5

Contactpersoon:

conceptie, zwangerscha en geboorte, de reis die ons leven bepaalt interact 4-12-2018 3

Website: https://interaktiel.nl/activiteiten/conceptie-zwangerschap-en-de-geboorte-de-reis-die-ons-leven-bepaalt-lezing-anna-verwaal-4-12-2018/
Contactpersoon:

Eindejaarscongres: Wij zijn er! (2018) GGZ Friesland 21-12-2018 4

Website: www.ggzfriesland.nl
Contactpersoon:

Congres Complexe dementiezorg (2018) Medilex 19-12-2018 6

Website: www.medilex.nl
Contactpersoon:

Muziek en brein (2018) Stichting ITON 15-12-2018 6

Website: https://stichtingiton.nl
Contactpersoon:

Kracht van de Klik (2018) Brijder, Parnassiagroep 14-12-2018 5

Website: www.brijder.nl
Contactpersoon: