Register vaktherapie

Voor aanbieders scholing & supervisoren

Aanvragen accreditatie bij- en nascholing gegeven vanaf 1 juli 2019

Belangrijke informatie voor geaccrediteerd aanbieders

Scholing die plaatsvind vanaf 1 juli 2019 dient u vanaf 1 april 2019 melden via PE-online:
U bent hierover al eerder geïnformeerd.

Informatie voor cursisten/ vaktherapeuten en eenmalige aanbieders

Voor bij- en nascholing gegeven vanaf 1 juli 2019 hoeft GEEN accreditatie meer aangevraagd te worden. Voor cursisten is het ook niet meer mogelijk om zelf accreditatie aan te vragen voor bij- en nascholing gegeven vanaf 1 juli 2019.
Aanbieders kunnen kiezen of zij voor bij- en nascholing gegeven vanaf 1 juli 2019 nog accreditatie willen aanvragen. Dit is afhankelijk van of u de bij- en nascholing wel of niet mee willen laten tellen voor de verplichte punten vooraf geaccrediteerde scholing. Zie de informatie over de nieuwe regels per 1 juli 2019 hieronder.

Nieuwe regels bij- en nascholing vanaf 1 juli 2019

Per 1 juli 2019 veranderen de registratie-eisen van het Register Vaktherapie. Onderdeel hiervan zijn de voorwaarden en de werkwijze ten aanzien van accreditatie van bij- en nascholing door het Register Vaktherapie.
Onder de huidige regels moet voor alle bij- en nascholing accreditatie aangevraagd worden.

Onder de nieuwe regels veranderen twee zaken:

1.    Vaktherapeuten die zich vanaf 1 juli 2019 inschrijven in het Register Vaktherapie moeten minimaal 50 punten per vijf jaar behalen middels vooraf geaccrediteerde scholing. Zoals de naam zegt moet voor deze scholing vooraf accreditatie aangevraagd worden.

Vooraf geaccrediteerde scholing moet altijd beroepsgerelateerde scholing zijn. Onder beroepsgerelateerde scholing valt scholing die gericht is op de patiënt-/cliëntgebonden beroepsuitoefening en dient te voldoen aan onderstaande criteria:
•    De inhoud van scholing sluit aan bij de beroeps- en functie-uitoefening;
•    De scholing is afgeleid van het beroepscompetentieprofiel;
•    De scholing heeft een meerwaarde voor de beroepsbeoefenaar ten aanzien van  kennis, vaardigheden en/of attitude;
•    De scholing sluit aan bij recente ontwikkelingen in het vakgebied en de gezondheidszorg;
•    De scholing sluit aan bij de door de beroepsvereniging erkende richtlijnen.

Daarnaast kunnen maximaal 50 punten per vijf jaar behaald worden middels niet vooraf geaccrediteerde bij- en nascholing.  Meer informatie vindt u hier.

2.    De kosten voor het aanvragen van accreditatie voor één jaar bedragen € 75,-
Het aanvragen van accreditatie voor scholing voor en door vaktherapeuten waarvoor € 50,- of minder in rekening gebracht is gratis.

 

Nieuwe werkwijze aanvragen accreditatie bij- en nascholing per 1 april 2019

Tegelijkertijd met het invoeren van de nieuwe regels gaat het Register Vaktherapie over op een nieuw programma voor het bijhouden van het persoonlijke dossier en het aanvragen van alle vormen van accreditatie. Dit is PE-Online. Een groot aantal organisaties gebruikt de applicatie PE-online, waaronder diverse medisch specialismen, psychologen, paramedici en verpleegkundigen. Mogelijk bent u hierdoor al bekend met dit systeem.

Voor het aanvragen van accreditatie van vooraf geaccrediteerde scholing die plaatsvindt na 1 juli 2019 neemt het Register Vaktherapie per 1 april 2019 het nieuwe systeem in gebruik. Met behulp van dit systeem kunt u als aanbieder van bij- of nascholing uw aanvragen digitaal indienen bij het Register Vaktherapie. Het Register Vaktherapie beoordeelt de aanvragen en voegt deze na toekenning van accreditatiepunten toe aan de nascholingsagenda. Nieuw is verder dat u als aanbieder zelf de presentie van de deelnemers in PE-Online toevoegt.

Hier vindt u meer informatie over hoe het in de nieuwe situatie gaat werken en hoe u accreditatie kan aanvragen voor vooraf geaccrediteerde bij- en nascholing

Voordelen voor het vooraf aanvragen van accreditatie
Het vooraf aanvragen van accreditatie voor uw bij- of nascholingsactiviteit heeft de volgende voordelen:
•    U kunt de aanvraag voor accreditatie voor uw scholing voor het Register Vaktherapie in een keer combineren met de accreditatie-aanvragen bij andere beroepsregisters die aangesloten zijn bij PE-online. Dit zijn bijna alle beroepsregisters in de zorg.
•    Uw scholing wordt opgenomen in de agenda van vooraf geaccrediteerde scholing;
•    Uw scholing telt mee voor het verplichte aantal minimum punten aan vooraf geaccrediteerde scholing die vaktherapeuten moeten behalen;
•    U hoeft geen bewijzen van deelname meer te verstrekken, omdat u de presentie van geregistreerde vaktherapeuten kunt invoeren in PE-online

 

- Overzicht accreditatievoorwaarden voor individuele bij- en nascholing
- Overzicht accreditatievoorwaarden voor supervisoren